APICN Polttoainejärjestelmän puhdistuslisäaine

APICN Polttoainejärjestelmän puhdistuslisäaine

SÄÄSTÄ POLTTOAINETTA!

AMSOIL-puhdistuslisäaine paransi kaikkien testiajoneuvojen polttoaineen hyötysuhdetta poistamalla polttoaineruiskujen, imuventtiilien ja polttokammion epäpuhtauksia. Se sopii erinomaisesti sekä suoraruiskutusbensiinimoottoreihin että monipisteruiskutusmoottoreihin.

Hinta
21,00 €

Vaihtoehdot:

Käsittelemätön polttoaine heikentää moottorin suorituskykyä Ajoneuvo on taloudellisimmillaan ja sen moottori on tehokkaimmillaan uutena. Moottorin ikääntyessä sen suorituskyky heikkenee, koska bensiini tuottaa epäpuhtauksia, jotka kerääntyvät polttoaineruiskuihin, imuventtiileihin ja polttokammioon. Epäpuhtauksien kerääntymistä voidaan hillitä lisäaineilla. Nykyaikaisissa polttoaineissa ei kuitenkaan ole riittävästi tai riittävän laadukkaita lisäaineita.

Polttoainejärjestelmän epäpuhtaudet aiheuttavat:
 • Polttoaineen hyötysuhteen heikkenemistä
 • Tehon ja kaasuttimen toiminnan heikkenemistä
 • Päästömittaustulosten heikkenemistä
 • Ajettavuuden heikkenemistä – hidastelua, sakkausta, epätasaista joutokäyntiä
 • Moottorin nakutusta
 • Käynnistysvaikeuksia

Käsitelty polttoaine vaalii suorituskykyä

AMSOILIN polttoainejärjestelmän puhdistuslisäaine on yksi tehokkaimmista bensiinin lisäaineista. Konsentraatti puhdistaa erinomaisesti polttokammiot, imuventtiilit, monipisteruiskutus- ja suoraruiskutussuuttimet. AMSOILIN polttoainejärjestelmän puhdistuslisäaine auttaa säilyttämään vähän käytetyn moottorin tehon, polttoainetehokkuuden ja ajettavuuden. Moottoreissa, joihin oli kertynyt epäpuhtauksia, AMSOIL- polttoainejärjestelmän puhdistuslisäaine toi seuraavat hyödyt jo yhden bensiinitankillisen jälkeen:
 • Polttoaineen riittoisuus parani keskimäärin 2,3 % ja parhaimmillaan 5,7 %
 • Vähensi päästöjä
  – hiilivetyjä (HC) jopa 15 %
  – häkää (CO) jopa 26 %
  – typen oksideja (NOx) jopa 17 %
 • Palautti GDI-ruiskun virtauksen 99,1 %:iin
 • Palautti tehoa ja suorituskykyä

Moottori puhtaaksi

Polttoaineruiskun epäpuhtaudet muodostuvat, kun moottori on sammutettu eikä ruiskujen kautta virtaa bensiiniä. Tällöin ruiskut kuumenevat ja ruiskuihin jäänyt bensiini hajoaa ja muodostaa epäpuhtauksia. Polttokammiossa sijaitsevat GDI-ruiskut altistuvat erittäin korkeille lämpötiloille ja paineelle, minkä vuoksi ne likaantuvat tavallista herkemmin. Pienikin epäpuhtaus voi aiheuttaa polttoaineruiskun häiriön. Häiriöt heikentävät polttoaineen virtausta ja muuttavat ruiskutuskuviota, mikä heikentää moottorin polttoainetehokkuutta ja tehoa ja lisää pakokaasupäästöjä.

Polttokammion epäpuhtaudet kerääntyvät mäntien yläosaan ja sylinterinkansiin. Ne lisäävät puristusta, keräävät lämpöä palamisen aikana ja vapauttavat sitä imutahdin aikana. Moottoreissa, joissa on pieni paljevälys, polttokammion epäpuhtaudet aiheuttavat männän osumisen sylinterinkanteen. Ilmiö tunnetaan karstan aiheuttamana nakutuksena. Polttokammion karsta voi myös irrota hiutaleina, jotka voivat tukkiutua venttiilien ja venttiilinistukan väliin, mikä aiheuttaa puristuksen heikkenemiseen, käynnistysvaikeuksiin ja epätasaiseen joutokäyntiin.

Suurempi puristus ja varautunut lämpö nostavat imuilman lämpötilaa ja polttoaineen liian ennenaikaisesta syttymisestä aiheutuvan nakutuksen todennäköisyyttä. Tämä lisää päästöjä ja voi aiheuttaa moottoririkon. Useissa nykyaikaisissa moottoreissa on nakutusanturi, joka ehkäisee nakutusta säätämällä sytytyksen ajoitusta. Vaikka kuuluva nakutus poistetaan, huono ajoitus heikentää moottorin tehoa. Nakutusta voidaan ehkäistä käyttämällä polttoainetta, jonka oktaaniluku on 4–5 numeroa suurempi. Kilometrien kertyessä tarvitaan suorituskyvyn säilyttämiseen kalliimpaa korkeampioktaanista polttoainetta. Polttokammion epäpuhtauksien poistaminen ehkäisee nakutusta, palauttaa moottoritehoa, parantaa polttoaineen hyötysuhdetta ja vähentää korkeampioktaanisen polttoaineen tarvetta.

Paras polttoaineen hyötysuhde

AMSOIL-puhdistuslisäaine maksimoi polttoaineen hyötysuhteen ja palauttaa moottorin tehoa ja suorituskykyä hajottamalla ja poistamalla polttoainejärjestelmän epäpuhtauksia.

KÄYTTÖ

Sekoita täyteen enintään 75 litran tankilliseen bensiini yksi pullollinen puhdistuslisäainetta. Jos tankki on erittäin iso, täytä tankki 150 litraan saakka ja sekoita joukkoon kaksi pullollista puhdistuslisäainetta. Yli kahden pullollisen käyttämistä yhdellä käsittelykerralla ei suositella. Käsittele bensiini 6 000 kilometrin välein (tai 100 tunnin välein, jos kyseessä on bensiinikäyttöinen vesikulkuneuvo, kiinteä laite tai maastoajoneuvo). Puhdistuslisäaine auttaa päästömittauksen läpäisemisessä: käytä yksi tankillinen puhdistuslisäaineella käsiteltyä polttoainetta ennen mittausta. Lisäaine on yhteensopiva katalysaattorien,
happiantureiden, hapetetun bensiinin ja 10 prosenttia etanolia sisältävän bensiinin kanssa. Ei suositella käytettäväksi kaksitahtimoottoreissa.

VAROITUS: Tulenarkaa. Tuotteen nieleminen on haitallista ja voi johtaa kuolemaan. Haitallista sisään hengitettynä. Ärsyttää ihoa ja silmiä. Lue varotoimet tuotteen etiketistä ennen käyttöä.

Aacon Oy - verkkokaupparatkaisut