MOBCN Oktaanilisäaine moottoripyörille

MOBCN Oktaanilisäaine moottoripyörille

MAKSIMOI HEVOSVOIMAT JA HYÖTYSUHTEEN
AMSOIL-oktaanilisäaine nostaa polttoaineen oktaanilukua moottorin tehon ja polttoaineen hyötysuhteen maksimoimiseksi. Lisäaine on suunniteltu parantamaan käynnistystä ja ehkäisemään moottorin nakutusta, mikä antaa lisätehoa matalilla kierrosnopeuksilla. Oktaanilisäaine moottoripyörille sisältää puhdistuslisäaineita, jotka auttavat polttokammioita ja polttoaineensyöttöjärjestelmää pysymään puhtaina tehon säilyttämiseksi. Suositellulla käsittelysuhteella aine ei vahingoita katalysaattoria eikä happianturia ja on yhteensopiva kaikkien muiden AMSOIL-polttoaineenlisäaineiden kanssa.

Hinta
8,90 €

Vaihtoehdot:

Maksimoi tehon ja suorituskyvyn
1 senttilitra oktaanilisäainetta 1 litrassa polttoainetta lisää polttoaineen oktaanilukua jopa kolmella. Korkeampi oktaaniluku antaa lisätehoa ja voi ehkäistä suoritustehoa syövää ja mahdollisesti vahingollista moottorin nakutusta (ks. kääntöpuoli).

Parantaa suorituskykyä matalilla kierrosnopeuksilla
Joissakin moottoripyörissä moottorin nakutus on erityisen huomattavaa matalilla kierrosnopeuksilla ja korkeissa käyttölämpötiloissa. Useimmissa nykyaikaisissa moottoripyörissä on nakutuksenehkäisyjärjestelmä, joka säätää sytytyksen ajoitusta ja ilman ja polttoaineen sekoitussuhdetta nakutuksen poistamiseksi. Vaikka tällaiset järjestelmät suojaavat moottoria vahingoilta, ne voivat myös heikentää moottorin tehoa ja toimintaa matalilla kierrosluvuilla. AMSOIL-oktaanilisäaine auttaa vähentämään nykyaikaisten moottoripyörien nakutuksenehkäisyjärjestelmien käyttöä ja varmistamaan mahdollisimman hyvän suorituskyvyn matalilla kierrosnopeuksilla.

Puhdistaa haitallisia epäpuhtauksia
Koska oktaanilisäaine sisältää aktiivisia puhdistuslisäaineita, se auttaa pitämään POLTTOKAMMION JA POLTTOAINEENSYÖTTÖJÄRJESTELMÄN PUHTAANA JA PARANTAMAAN MOOTTORIN HYÖTYSUHDETTA. Puhdistusta varten AMSOIL kuitenkin suosittelee polttoaineen käsittelyä AMSOIL Quickshot® -lisäaineella, joka sisältää enemmän puhdistuslisäaineita.

Mitä moottorin nakutus on, ja miksi sillä on väliä? Hiilivetypolttoaineen kuten bensiinin nakutusherkkyyttä mitataan oktaaniluvulla. Matala luku merkitsee suurta nakutustodennäköisyyttä ja korkea luku hyvää nakutuksen hallintaa. ”Moottorin nakutus” tarkoittaa ääntä, joka syntyy polttoaineen hallitsemattomasta ja aikaisesta syttymisestä polttokammiossa. Se aiheuttaa nakuttavan äänen, heikentää moottorin tehoa ja voi aiheuttaa suurta vahinkoa moottorille. Nakutus voidaan poistaa nostamalla polttoaineen oktaanilukua

Mikä tutkimusoktaaniluku on?
Tutkimusoktaaniluku Research Octane Number – RON), moottorioktaaniluku (Motor Octane Number – MON) ja nakutuksenhallintaluku (Anti-Knock Index – AKI) ovat kolme yleisintä
oktaanilukua. AKI on yleinen Pohjois-Amerikassa, ja se on polttoaineen RON- ja MON-luvun keskiarvo [(R+M)/2]. RON on puolestaan oktaaniluvuista yleisin. Siksi AMSOIL käyttää RON-lukemaa suorituskykytesteissä ja tuotearvioinneissa. Bensiinin RON-luku on yleensä muutaman numeron korkeampi kuin AKI (esim. 87-oktaanisen polttoaineen RON on yleensä 91–92).

Tutkimusoktaaniluvun lisäys

Eräät lisäainevalmistajat ovat ottaneet markkinoinnissa käyttöön järjestelmän, jossa kymmenen pistettä vastaa yhtä oktaaniluvun numeroa. Sen perusteella lisäaineen tuoma 30 pisteen lisäys tarkoittaa oktaaniluvun nousua kolmella. Järjestelmää KÄYTETÄÄN KEINOTEKOISIIN MARKKINOINTIVÄITTÄMIIN, eikä AMSOIL kannata sitä.

Käsittelysuhde
Yksi 1,2 desilitran pullo AMSOIL-oktaanilisäainetta riittää 15–20 polttoainelitran käsittelyyn. Lievästi suurempi käsittelysuhde ei aiheuta ongelmia, MUTTA MERKITTÄVÄSTI SUUREMPAA KÄSITTELYSUHDETTA EI SUOSITELLA.

KÄYTTÖKOHTEET
Oktaanilisäaine moottoripyörille on tarkoitettu pääasiassa ilma- tai nestejäähdytteisiin nelitahtimoottoreihin muun muassa seuraavien valmistajien moottoripyörissä: Harley-Davidson®, Yamaha®, Honda®, Ducati®, BMW® ja Triumph® . Sitä voidaan käyttää maastoajoneuvoissa, kuten mönkijöissä, hyötyajoneuvoissa ja moottorikelkoissa vaihtoehtona AMSOIL DOMINATOR® -oktaanilisäaineelle.

Huomio: Pyyhi roiskeet välittömästi puhtaalla rievulla. Muuten roiskeet voivat tahrata maali- tai metallipintoja. Syytä huoleen ei ole, jos roiske pyyhitään heti.

TERVEYSNÄKÖKOHDAT
On epätodennäköistä, että tuote aiheuttaa terveyshaittoja, jos sitä käytetään käyttötarkoitukseen, johon se on valmistettu, ja käyttöturvallisuustiedotteen (KTT) suositusten mukaan. KTT on luettavissa verkko-osoitteessa www.amsoil.com, tai se toimitetaan pyynnöstä (puh. 715 392 7101). Ei lasten ulottuville. Älä saastuta.

Aacon Oy - verkkokaupparatkaisut